هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران

22 دی 1398خبر

مقالات هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران در فرادانایی منتشر شدند

فرادانایی مفتخر به عقد قرارداد با هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران شده است و تمامی مقالات این همایش معتبر ملی برای مطالعه در فرادانایی منتشر شدند. 

اشتراک گذاری