عقد قرارداد فرادانایی با دانشگاه قم

9 دی 1398خبر

فرادانایی مفتخر به همکاری با دانشگاه قم می باشد.

در تاریخ 12 آذر ماه 1398، سایت فرادانایی افتخار همکاری با دانشگاه قم را بدست آورد.

اشتراک گذاری