قرارداد با انتشارات

9 دی 1398خبر

فرادانایی موفق به عقد قرارداد با دوازده انتشارات و موسسات عالی آموزشی شد.

فرادانایی در اولین گام خود افتخار همکاری با انتشارات فکر سبز، نشر ری‌را، موسسه فرهنگی و آموزشی کیش ایر، انتشارات کار و دانشگاه، موسسه آموزش عالی گلستان، انتشارات گویش نو، موسسه شفق، انتشارات ملرد، انتشارات آباد بوم، انتشارات شمس، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم و انتشارات ورسه را خواهد داشت.

اشتراک گذاری